Projekty‎ > ‎Zápisky z Megaztrátu‎ > ‎

Zápisky z jednání zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 21. 3. 2013

Na Béma leze jaro

 

Že je první jarní den, bylo poznat i na výzdobě sálu. Každý radní měl na stolku žlutou kytičku. Ihned po zahájení zasedání primátorem Bohuslavem Svobodou (ODS) se o slovo přihlásila Marta Semelová (KSČM). Té se nelíbí, že se koalice hádá v zákulisí a občané jsou odkázáni na čtení o skandálech ve financování Dopravního podniku a projektu Opencard. Z toho důvodu žádá o zařazení informace o současných problémech na program zasedání. Tento návrh byl při hlasování smeten.

Jako další se ozval Kája Březina (ČSSD), který se cítí dotčen výstupem primátora v Otázkách Václava Moravce. Padlo tam totiž něco ve smyslu, že za sjednání podmínek se společností Haguess je odpovědný právě Březina. Podle Káji je to lež, s Haguess nikdy nejednal, proto požaduje důkazy tohoto výroku. Kája naznačil, že by si to rád se Svobodou vyříkal jako chlap s chlapem, než aby se „jako srab schovával do televizního studia“.

Pražská šou pokračovala návrhem Rudy Blažka (ODS), že by bylo od radních „férové“ odůvodnit doplnění některých bodů na program na poslední chvíli. Později jednotliví radní vysvětlili, v čem byla určitá záležitost natolik urgentní, že by nesnesla odkladu. Musím uznat, že tohle se Rudovi povedlo, význam to má i pro občany. Přesto se ale nemohu zbavit pocitu, že slovo „fér“ a část pražské ODS nejdou dohromady.

Michal Štěpán (TOP 09) se omezil na jedinou otázku. Zeptal se Semelové, proč nepřišla na poslední jednání finančního výboru, které se věnovalo především financování Dopravního podniku.

Do diskuze se vložil i sám Svoboda, aby všem sdělil, že stahuje z programu materiál týkající se nákupu vozidel pro městskou policii. O této věci už se jednalo minule a nakonec tisk nebyl schválen kvůli chybějícím údajům. Tentokrát byl tisk doplněn o podrobnou tabulku s údaji o všech vyřazených autech (značka, typ, počet najetých km, rok nákupu, kde se auto používalo a k čemu; nejstarší vyřazené auto bylo z roku 1997, nejnovější z roku 2010, počet km se pohyboval od cca 110 000 do cca 420 000). Petr Hulinský (ČSSD) řekl, že stažení tisku vítá, protože tam není zahrnut servis aut a z analýzy vyplývá, že Praha zbytečně vydává na servis o 16 milionů Kč více. V souvislosti s tím si Péťa neodpustil rýpnutí do primátora kvůli tomu, že jeho asistent Marek Hanč pracuje na živnostenský list. Navzdory tomu, že stažení navrhl sám předkladatel, zastupitelstvo to ještě stvrdilo svým souhlasem (zdrželi se jen dva zastupitelé).

Při projednávání změny územního plánu kvůli polyfunkčnímu centru v Praze se přihlásil Vladimír Schmalz (ODS). Tento vcelku nenápadný zastupitel se na magistrátu ozval až ve chvíli, kdy se stal předsedou návrhového výboru. Jeho nominace na předsedu výboru pro územní rozvoj byla kritizována kvůli jeho kontaktům a dřívější kariéře. Nic bližšího se ale nikdy neříkalo. Teď pronesl Schmalz podivný projev. Rozčílil ho článek na České pozici (pravděpodobně jeden z těchto: Jeden pražský příběh: 50 milionů korun za změnu územního plánu nebo Další rána pražskému primátorovi: Palounek se vrací), kde se o něm píše jako o člověku, který je zapletený do kauzy kolem této změny územního plánu. Ptal se, jestli stojí na špatné straně, jestli je to na politickou objednávku a proč někdo "mediálně trýzní jeho jméno". Mohlo by prý jít i o mstu za to, že z dřívější pozice předsedy dozorčí rady Pražské energetiky nekývl na komerční nabídku České pozice. Následně začal Schmalz vyprávět o spolužácích ze střední školy (napsali o něm totiž, že se zná ze studií s kontroverzním podnikatelem a občanským demokratem Ondřejem Palounkem z Prahy 4), až se dostal k Václavovi Klausovi, na kterého se podle něj pořádá „mediální štvanice“ a proti kterému se vede politický proces kvůli velezradě jako vystřižený z 50. let. Schmalz se prý ale vždy za rodinu Klausových postaví. Celý Schmalzův proud vědomí byl trochu strašidelný, zvláště vezmeme-li úvahu „závažnost“ zmíněného článku. Myslím, že o devíti z desíti našich politiků se píší horší věci. Každopádně se nám Schmalz pěkně vybarvil...

V uličce lobbistů mezitím halasení dostalo takové grády, že nebylo téměř slyšet, o čem se jedná. Boris Šťastný (ODS) se tím nenechal vyvést z konceptu a suše prohlásil, že se odhlašuje ze svého hlasovacího zařízení, jelikož se změnami územního plánu předkládanými náměstkem Tomášem Hudečkem (TOP 09) principiálně nesouhlasí. V tu chvíli se v sále objevil Pavel Bém (ODS). Usadil se, jako by se nechumelilo. Pak se zvednul, korzoval po sále a družně se bavil se Semelovou a Březinou. Že by tito opoziční zastupitelé bojující za práva občanů konfrontovali bývalého primátora s jeho průšvihy? Že by jej snad vedli k odpovědnosti? Obávám se spíše, že si jen hezky popovídali. Aleksandra Udženija (ODS) se neostýchala a rovnou Pavlíka políbila na tvář. Nechť každý posoudí, zda to je, či není za hranicí estetiky.

Jednání o změně územního plánu na Praze 11 bylo přerušeno přestávkou na jednání klubů. Nakonec nebyl tisk schválen.

K další změně územního plánu (tentokrát celoměstsky významné) vystoupila Vlastislava Šenarová z občanského sdružení Za naši budoucnost. Ta se obula do Hudečka kvůli jeho nízkému věku a absenci zkušeností. „Vy nejste samovládce!“ adresovala mu závěrem. Hudeček jí posléze oponoval, že je o trochu starší. Hudečka sprdnul i Schmalz, který mu rázně vysvětlil, kdo je předsedou návrhové komise. Je vidět, že ho ten článek opravdu naštval. Co bude teprve dělat, až si přečte mé zápisky?

Když vystupovala paní Šenarová podruhé, zareagoval na její slova Blažek. Má totiž šest dětí, a proto jí musí dát za pravdu. Kolikrát ještě tohle od Rudy uslyšíme? Proč se nás snaží politici dojímat svými osobními příběhy?

Opravdové peklo nastalo při diskuzi o tunelu Blanka. Jak se dozvídáme v posledních dnech z médií, cena tunelu se navyšuje o vícepráce. Kvůli novému zákonu o veřejných zakázkách je nyní nejasné, zda je toto navýšení v pořádku. Praha tedy kontroluje jednotlivé položky a v důsledku toho neproplatila faktury Metrostavu. Ten údajně hrozí zastavením stavby. A to tuze trápí Káju Březinu, který kvůli tomu řval do mikrofonu, až mu přeskakoval hlas a až jsme si museli zacpat uši. K tomu ještě používal archaické výrazy jako „táži se“ a „vésti“, zastupitelstvo nazval „ctěným sborem“. Že by Kája po večerech hltal Boženu Němcovou? Primátor si podle Březiny přisvojuje zásluhy okolo tunelu (nejspíše Kájovy zásluhy, koho jiného?) a ostatní věci opomíjí. Doslova popsal Svobodův postoj slovy „já nic, já muzikář“. Stýská se snad Kájovi po panu advokátovi Karlovi Muzikářovi? Kája prostě nikdy Svobodovi neodpustí, že už není první náměstek a místo něj po boku primátora stojí Hudeček, jeho úhlavní sok. Na konci svého proslovu poděkoval Kája těm, kteří nesouhlasili se zálohou pro Metrostav, a řekl, že doufá v otevření tunelu v dubnu 2014.  Celkem mluvil 18 minut a 43 vteřin, což pak glosoval primátor.

Na to navázal Pavel Bém, který úvodem svého výstupu poznamenal, že je jaro a svátek má Radek, dokonce zašveholil i něco o otevírání studánek. Poté představil divákům své "zlaté desky", které průběžně teatrálně všem ukazoval jako prodejci v teleshoppingu své zboží. Po "historické vsuvce" vylíčil nešvary současné koalice a nakonec jako správný aktivista podal žádost o informace. Třeba s námi Pavlík začne chodit na demonstrace. Jeho výstup se časově lišil od toho Březinova o pouhých 20 vteřin, o čemž nás informoval primátor, kterému očividně výřečnost některých politiků leží v žaludku. Zkouším si představit, jak jdu k lékaři a s nepřítomným pohledem a nepřirozenými gesty mu vykládám o otevírání studánek v době, kdy kvůli nízkým teplotám umrzli lidé. Věřím, že by si mě u lékaře nechali na pozorování.

O interpelace občanů byl výjimečně malý zájem. Možnosti vyzpovídat své radní jsem využila jen já a Monika Matúšková. Já jsem reagovala na výrok primátora v Otázkách Václava Moravce, že opatření Rekonstrukce státu už se v Praze provádějí. Zeptala jsem se ho např., jestli má snad pražská ODS transparentní účet nebo jestli má NKÚ v Praze jiné pravomoci než ve zbytku země. Svoboda odvětil, že iniciativa ReSt je zajímavá, ale domnívá se, že „státní dirigismus“ v podobě smrště zákonů není dobrý. Mou připomínku, že ReSt nechce přijímat nové zákony, ale také změnit stávající, případně uvést v život neúčinný služební zákon, primátor neposlouchal, neboť zrovna s někým hovořil.

Mimochodem v jednu chvíli byla při interpelacích prázdná všechna místa ODS, z TOP 09 byli přítomni dva zastupitelé a sociální demokraté spolu s komunisty měli obsazených celkem sedm míst. Antonín Weinert (ČSSD) si toho všiml také a přiznal, že má z prázdného sálu strach.

Roman Petrus (ČSSD) ve své interpelaci připomněl Udženiji možná už téměř zapomenutý problém s bazénem Šutka. Lukáš Kaucký (ČSSD) zase promluvil o tom, jak jej primátor zastrašuje a nechce sdělit pravdu o svém asistentovi Hančovi. Primátor mu vysvětlil, že Hanč rozvázal pracovní poměr a nyní pracuje na živnostenský list. Na magistrátu také nemá žádné vymezené pracovní místo. Má to výhodu v tom, že může pracovat např. i v noci, ale nevýhodu je to, že jej nemusí primátor zastihnout vždy, když je to třeba.

Štěpán interpeloval primátora kvůli odcizení hrobu a apeloval při tom na něj jako na člověka, který coby lékař celý život pomáhal lidem.

Poslední interpelaci měl Kája. Zajímal se o to, jaké hrozí Praze penále, pokud neuhradí faktury za Blanku do 31. března. Svoboda začal v odpovědi hovořit o dostavbě metra. Když zjistil, že neodpovídá na otázku, řekl, že zbytek dodá písemně.

Z programu byl stažen podezřelý, na poslední chvíli dodaný tisk o rozdělení spoluvlastnictví pozemku, který je blízko Janouškovy vily a kde pravděpodobně dochází k porušení zákona, čehož si ale nevšimli ani na odboru životního prostředí ani nikde jinde (tisk Z – 1196). Jistě se o něm bude hlasovat příště.

Jiří Nouza (TOP 09), který před časem rezignoval na všechny své funkce, byl zvolen za člena dopravního výboru.

Tentokrát skončilo zasedání už v půl třetí, nejdříve od zavedení interpelací občanů, až mi to skoro bylo líto. 

Comments