Projekty‎ > ‎Zápisky z Megaztrátu‎ > ‎

Zápisky z jednání zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 20. 6. 2013

Jak aktivisté přicházejí o iluze

 

Zasedání jsme očekávali s velikým napětím od 24. 5., kdy došlo k odvolání členů rady z ODS. Původně mělo zasedání pokračovat už 6.6., ale kvůli povodním to nebylo možné. Pochyby o zákonnosti tohoto postupu měl Dalibor Mlejnský (ODS). Domníval se totiž, že „zastupitelstvo může zrušit jen zastupitelstvo“. Zástupce legislativního odboru mu vysvětlil, že zastupitelstvo svolává a ruší primátor a v tomto případě zastupující primátor.

Hned v úvodu jednání někteří zastupitelé vyslovili poděkování dobrovolným hasičům.

Ještě před zahájením volby rady jsme vystoupily já a Alena Rybníčková v rozpravě pro občany. Já jsem připomněla e-mail, který jsme posílali všem zastupitelům (Podporoval/a byste jako radní následující návrhy? 1. portál otázek a odpovědí, 2. systematické vyhodnocení změn v MHD, 3. Praha jako 1 volební obvod), a přečetla jsem první odpověď, která nám byla doručena (Dobrý den, na Vaše otázky mohu jednoduše odpovědět: 1. Ano, 2. Ano, 3. Ano, Karel Březina). Zároveň jsem poděkovala všem 11 zastupitelům, kteří na naši zprávu reagovali. Přečetla jsem úryvek z Taberyho knihy Vládneme, nerušit o tom, jak na schvalování novely volebního zákona přijíždějí zákonodárci z nemocnice, a řekla jsem, že mi to připomíná účelové rozdělení Prahy na 7 volebních obvodů. Samozřejmě s tím rozdílem, že tehdejší změna volebního systému byla jednoznačným excesem, který Ústavní soud označil za neústavní. Zeptala jsem se, zda je požadavek 1 volebního obvodu v dokumentu zvaném 500 dní pro Prahu (něco mezi koaliční smlouvou a programovým prohlášením rady) a co bude dělat budoucí rada pro jeho naplnění. Už během mého projevu zvedal Ruda Blažek (ODS) ruce do tvaru písmene „T“, neboť se hlásil s technickou poznámkou. Ta zněla tak, že můj příspěvek vybočuje z projednávané záležitosti. Bezprostředně potom ke mně přišla starostka Marie Kousalíková (ODS) a řekla mi, že lžu, protože žádný takový e-mail nedostala. To ví bezpečně, protože všem občanům odpovídá. Prosila jsem ji, aby se uklidnila a počkala, až prověříme, zda nedošlo k technické chybě. Máňa byla nadále rozčilená a po zbytek dne se ovívala vějířem (venku bylo kolem 30 stupňů, ale uvnitř běžela klimatizace). Po prověření musím říct, že e-mail se opravdu nevrátil jako nedoručený. Paní starostce a jejím asistentům můžu doporučit jedině podívat se, jestli zpráva náhodou nespadla do spamu. Mimochodem Miroslav Poche (ČSSD) odpověděl (přestože jeho jsem se neptala), že o 1 volebním obvodu se ve zmíněném dokumentu píše. Teď ještě aby to bylo dodrženo. Kvůli dohadování se s Kousalíkovou jsem neslyšela pořádně projev Aleny Rybníčkové, která se snažila přesvědčit radní o potřebě portálu otázek a odpovědí a hovořila také o nastavení protikorupční laťky. 

O slovo se přihlásil i bývalý primátor Bohuslav Svoboda (ODS), který měl tentokrát světlé sako a celkově působil nenápadně. Mluvil potichu a kdybych nevěděla, co se v posledních 2 a půl letech na radnici dělo, myslela bych si, že to je nějaký občan, co šel zrovna kolem. Praha je podle něj pravicové město. Neopomněl zdůraznit, že je pyšný na svou kolegyni Miroslavu Němcovou, která se možná stane premiérkou. Bývalá radní Aleksandra Udženija (ODS) se celá rozhorlila, když říkala směrem k TOP 09: „Nelžete, že to není koalice!“. TOP 09 má totiž obsadit všechna křesla v radě a má mít i primátora, nemá ale nadpoloviční většinu. Proto podepsala dohodu s ČSSD, která jí zajišťuje posty předsedy výborů a členství v dozorčích radách městských společností. Blažek celou situaci okomentoval slovy: „To je matematika,“a přiznal, že neví koho volit. Další členové ODS to pojali vyloženě sentimentálně. Petr Hána řekl, že je smutný den a že se takové ostudy a šaškárny účastnit nebude. Nutno podotknout, že Hána má ve zvyku být vtipný...někdy až moc. Nevím tedy, zda to bylo myšleno vážně. Podle Pavla Hurdy byla dokonce zničena pravice. Hlavně že ji nezničila velká koalice ODS-ČSSD v roce 2010, která vznikla navzdory pískání a řevu mnoha demonstrantů.

Pak proběhla postupně tajná volba primátora, jeho náměstků a dalších radních.

Primátorem se stal za potlesku občanů Tomáš Hudeček (TOP 09), který ještě donedávna prohlašoval, že o tento post nestojí. Hudeček dodržel alespoň jeden slib, a sice nepřijal tradiční primátorský řetěz. Podle něj řetěz svého majitele tíží stejně jako prsten v legendární trilogii Pán prstenů, proto ho nechá v Muzeu hl.m.Prahy. Ve svém projevu Hudeček řekl, že slova jako transparentnost dnes už nemají význam. V Praze se prý hraje za málo peněz málo muziky. Nemyslí si, že mu obvinění z trestního činu brání ve výkonu funkce. Pokud ale bude obžalován, okamžitě rezignuje.

Náměstky primátora byli zvoleni Jiří Vávra (finance), Jiří Nouza (doprava - tunel Blanka, infrastruktura a životní prostředí) a Václav Novotný (nadále kultura) (všichni TOP 09). Ve svých funkcích zůstali Eva Vorlíčková (IT) a Lukáš Manhart (legislativa) (oba TOP 09). Odejít naopak museli Helena Chudomelová a Pavel Richter (oba TOP 09). Do rady byli dále zvoleni Ludmila Štvánová (školství), Jiří Pařízek (doprava), Martin Dlouhý (zdravotnictví) a Jan Vašíček (majetek) (všichni TOP 09). Územní plánování bude mít nadále na starosti Hudeček. Vávra skončil ve finančním výboru, aby mohl vykonávat funkci náměstka (podle zákona je to neslučitelné). Rada má 10 členů. V případě neshody tedy může dojít k roztomilému patu. Mimochodem členové rady byli voleni v době, kdy probíhaly interpelace občanů. Alespoň něco tedy zůstalo při starém. Občané se nemuseli obávat přítomnosti svých volených zástupců – ti tentokrát nebyli v bufetu, ale ve volební místnosti.

Bohumil Zoufalík (nezařazený) se zeptal kolegů, jestli chtějí mít v radě obviněné. Novotný vysvětlil, že je rozdíl mezi tím, když je někdo podezřelý, obviněný, obžalovaný, odsouzený, zavřený nebo popravený. Upozornil také na to, že existuje mnoho sousloví jako „neprávem obviněný“, která naznačují, že status obviněného se může změnit. Byl by rád, kdyby nebyl považován za sprostého obviněného, jako je tomu v divadelní hře Vražda v salónním kupé.

Ponechám-li stranou obvinění rady, které je pochybné samo o sobě, musím se ptát, jestli měl být odejit Pavel Richter a naopak měl být do rady dosazen Nouza. Richter při svém závěrečném projevu sám sebe označil za politika na baterky. Já si myslím, že to je velice slušný a férový člověk, který svému oboru rozuměl a měl zájem ušetřit peníze a zlepšit fungování města. Před časem se s Hudečkem rozhodl převzít provoz na Želivce a Káraném od podivné společnosti Veolia. Možná že Richterovi zlomil vaz spor ohledně čistírny odpadních vod. Každopádně odchod Richtera z rady vnímám negativně a nerozumím, proč k němu došlo. Richter byl po zbytek jednání zmaten, bloumal kolem a očividně by byl nejradši někde jinde.

Richterův rezort infrastruktury přebírá Nouza, člověk, který na podzim rezignoval na všechny své funkce z důvodu pochybení při zadávání veřejné zakázky. Na jednání zastupitelstva tehdy Nouza svůj odchod odůvodnil způsobením škody hlavnímu městu, kterou údajně uhradil. Byl při tom neuvěřitelně zkroušený. Personální změny ve výborech, které se vždy projednávají až na konci, byly tehdy čtvrtým bodem programu.
V celém sálu bylo ticho a bylo jasné, že se stalo něco vážného. Média to nikdy důkladně nepopsala. Myslí si TOP 09, že už všichni na tento skandál zapomněli? Jak to, že někdo, kdo se ze dne na den kál a skládal všechny funkce, může být o pár měsíců později náměstkem primátora?!

Nejsem si jistá, jestli dnešní TOP 09 je ještě tou TOP 09 z roku 2010. Takhle aktivisté přicházejí o iluze.

V interpelacích se probírala privatizace bytů na Barrandově a Mariánský sloup. V kauze bytů podávají občané stížnost na znalce Beneše a kritizují zařazení prodeje na program zasedání na poslední chvíli. Pán, který kritizoval Mariánský sloup, to trochu přehnal. Srovnával současnou situaci s neonacismem. Každopádně podle materiálu z minulého zasedání mají jen první dvě přípravné fáze projektu stát kolem 20 milionů Kč. Je otázka, jestli na to Praha má a jestli je to nutné, pokud to mezi občany vyvolává kontroverzi.

Ondřej Pecha (ODS) požádal o post předsedy kontrolního výboru pro svou stranu. Tato funkce přísluší opozici a ČSSD podle Pechy nyní není opozice, ale koalice.

Předsedou dopravního výboru se stal Karel Březina (ČSSD), finanční výbor povede Petr Hulinský (ČSSD). Dalšími předsedy výborů jsou Poche, Antonín Weinert, Lukáš Kaucký, Adámek (všichni ČSSD).

Směnečný program na nákup tramvají překvapivě prošel snadno bez jakékoliv diskuze. František Adámek (ČSSD) dokonce běžel ze všech sil, aby hlasování stihl.

Při diskuzi o grantech se zastupitelé chlubili, v jakých sportovních sdruženích působí. Dělali to z důvodu střetu zájmů.

Zasedání bylo rozděleno do dvou štací. Ráno proběhla volba rady a schvalovalo se pár bodů, které předkládali ještě dřívější radní. Od 16 hodin se pokračovalo s novým zasedacím pořádkem. To je matoucí zvláště pro občany, kteří byli zvyklí procházet určitou uličkou v domnění, že jim nikdo nepodrazí nohy. ODS teď sedí z pohledu od galerie pro veřejnost napravo, TOP 09 nalevo a ČSSD uprostřed.

Odpolední štace byla únavná, protože měla asi 50 bodů. Zastupitelé byli znaveni vedrem. Někteří noví radní byli při předkládání tisků zmateni. Hudeček dvakrát přiznal, že si není úplně jist, co bylo schváleno. Někdy nepomohlo ani vysvětlení legislativního odboru. Kousalíková se pustila do Štvánové kvůli hodnocení koncepce speciálního školství. Sama by se prý styděla takový dokument předložit.

Daniel Hodek (ČSSD) využil toho, že už se zasedání poněkud táhlo a vyrazil mezi hosty za jakýmisi osobami ženského pohlaví (úřednice nebo starostky?) a volal na ně rozverně: „Ahoj, holky!“. Podobným způsobem si krátil dlouhou chvíli i nový náměstek Vávra. I on si přisedl postupně ke dvěma ženám, s nimiž se jal rozprávět. Narozdíl od Hodka ale jeho hlahol nebyl slyšet až na galerii pro veřejnost.

Projednání návrhu zákona o regulaci prostituce se obešlo bez emočních výlevů. To mě překvapilo. Těšila jsem na Borise Šťastného (ODS), který bude vykládat, jak ho to jako elementárně pravicového politika pohoršuje a nic by nereguloval, protože to vůbec neexistuje. Jen tak pro zajímavost, podle informací Manharta je v Praze přibližně 100 veřejných domů. 

Schváleno bylo i rozdělení spoluvlastnictví k pozemku v Podolí, které v minulosti kritizoval Petr Štěpánek (SZ).

Jsem zvědavá, jak si nová rada poradí s problémy hlavního města. Doufám, že z jejího působení nebudu mít tak rozpačitý pocit, jako mám z jejích začátků.

Comments