Projekty‎ > ‎Zápisky z Megaztrátu‎ > ‎

Zápisky z jednání zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 7. 11. 2013

Hudečkovina, kam se podíváš

 

Když jsem vstoupila do vestibulu budovy Magistrátu hl.m.Prahy, okamžitě jsem si všimla, že zmizela plastová vrátnice, kterou kritizoval v jednom ze svých dlouhých projevů Pavel Bém (ODS). Zabral snad jeho argument, že se nacházíme v místech, kde se pořádaly slepičí trhy?

V rozpravě o programu Marta Semelová (KSČM) stejně jako v minulosti navrhla zařadit na program informaci o situaci v Dopravním podniku. Tentokrát to odůvodnila rekordně vysokou pokutou, kterou podnik dostal kvůli porušení zákona o veřejných zakázkách při dostavbě metra A. Praha měla údajně porušit i smlouvu s Evropskou investiční bankou, což pro ni může mít vážné následky v podobě povinnosti vrátit půjčené peníze v řádu miliard korun. Návrh Semelové nebyl odhlasován. Michal Štěpán (TOP 09) jí doporučil, ať se přijde podívat na jednání dopravního výboru, kam chodí odborníci. Zároveň připomněl, že zástupce KSČM na tomto výboru nikdy neprotestoval proti usnesením přijatým v této věci.

Někdo si s sebou do jednacího sálu vzal psa. Koukám na to a říkám si, jestli by to nemohlo být posuzováno jako týrání zvířat. Kája Březina (ČSSD) využil dohadování kolegů o tom, co z programu vyřadit a co tam naopak zařadit, k rannímu občerstvení, a tedy baštil. Starosta Prahy 10 Bohumil Zoufalík (nezařazený zastupitel; kandidoval do PS za Hlavu vzhůru!) žádal, aby se na zastupitelstvu projednalo sledování lidí v Praze přes mobil. Při projevu na něj ale nebylo vidět, protože v záběru stála starostka Prahy 6 Máňa Kousalíková (ODS). Až tentokrát jsem si uvědomila, jak hluboký hlas má náměstek primátora Jiří Vávra (TOP 09). Vzpomněla jsem si na nedávný článek o tom, že muži s velmi hlubokým hlasem bývají podle průzkumů také nadprůměrně promiskuitní. Doufejme, že se to pana náměstka netýká. Péťa Hulinský (ČSSD) s batůžkem přes rameno zamířil do bufetu. Cestou ale hodil očkem na galerii občanů. Petr Hána (ODS) si postěžoval na to, že na videu z minulého zasedání byla zkrácena diskuze k bodu 18.

Nečekaně a možná skoro nedopatřením byl schválen Zoufalíkův návrh na zařazení informace o sledování přes mobil. Nevědělo se ale, kdo má příslušnou informaci podat. Sálem se ozývalo: „Primátor ví všechno“. Vedoucí právního odboru paní Danielisová naznačila, že informaci by měl přednést ten, kdo s celou věcí přišel. Zoufalík ale namítnul, že  „vůdcem“ je přece primátor. Všichni nechali stranou podivný výraz z dob dávno minulých, a slova se ujal radní pro kulturu Václav Novotný (TOP 09). Ten vysvětlil, že Praha sledovala počet návštěvníků festivalu Signál. A jak povídal, říkala jsem si v duchu: „Není tě, chlapče, na zastupitelstvo škoda?“ Novotný se totiž vyjadřuje jako vysokoškolský profesor nebo salónní intelektuál. Radní odůvodnil sledování návštěvnosti festivalu tím, že příspěvek ve výši 5 milionů Kč na jeho financování prošel velice těsně. Díky analýze za 100 000 Kč se zatím zjistilo, že se festivalu zúčastnilo 240 000 diváků. Zoufalík se ještě jednou přihlásil do diskuze a za neustálého drbání se ve vlasech říkal, že jej vyděsila zpráva, že společnost Pinkerton sleduje „nevím koho všeho“. Radní pro oblast IT Eva Vorlíčková (TOP 09) při té příležitosti upozornila na své rozčarování z článku v časopisu Týden, po kterém bude žádat omluvu. Primátor Tomáš Hudeček (TOP 09) závěrem zavtipkoval, že se všichni smířili s tím, že byli sledování, a přešel k dalšímu bodu programu.

Poměrně bouřlivou diskuzi vyvolalo přejmenování Útvaru rozvoje města na Institut plánování rozvoje hlavního města, který má být více vědeckou institucí. Aleksandra Udženija (ODS) to nazvala „hudečkovinou“ a zbytečným utrácením peněz. Také se zeptala, kolik bude stát tahle „sra....nda“. Vyslovila dokonce domněnku, že nový institut je zřízen proto, aby mohl primátor zaměstnat své kamarády. Nakonec dodala, že Praha bude po těchto „hudečkovinách“ trpět. Semelová se rovněž vyslovila proti návrhu, a to z důvodu možného posílení role investorů. Ondřej Pecha (ODS) se stejně jako Udženija zajímal o náklady dané věci a také o převod zaměstnanců. Milan Urban (TOP 09) připomněl kolegům, že developeři byli historicky stavitelé, a požádal je, ať si vzpomenou na investory, kteří k nám přišli, a porovnali toto číslo s počtem těch, kteří odešli. Hudeček jako hlavní argument pro uvedl, že podobná instituce je v evropských velkoměstech běžná. „Nechci, aby tu něco fungovalo podle předpisů z minulého století,“ doplnil závěrem. Návrh na změnu v zaměření instituce byl posléze schválen.

Potlesk se rozléhal sálem po schválení převzetí dluhu Kongresového centra ve výši 2 miliard Kč státem za současného navýšení základního kapitálu. Nutno dodat, že před hlasováním zazněla fanfára, známý to naháněč zastupitelů z bufetu.

Zastupitelstvo schválilo nové výběrové řízení na odvoz komunálního odpadu po tom, co bylo předchozí výběrové řízení zrušeno pro přihlášení pouhého jednoho uchazeče.

Po projednání v kontrolním výboru se na program zasedání dostala i petice za veřejnou půjčovnu kol. Jako zástupce petentů vystoupil Tomáš Sýkora, který petici napsal a spolu s kamarády pod ní sebral během jednoho týdne 2000 podpisů. Hlavní předností tzv. bikesharingu, který funguje v Paříži, Londýně, Berlíně, Bruselu nebo Barceloně, je podle něj to, že motivuje k užívání kola i ty, co na něm běžně nejezdí. O veřejně sdílené kolo se totiž jeho uživatel nemusí starat. Udženija tento plán podporuje stejně jako tzv. carsharing, ale zajímá jí, kolik stála studie České spořitelny a proč není možné využít dřívější studie. Monika Krobová Hášová (TOP 09), která se v této věci angažuje skrz cyklokomisi rady, odpověděla, že studie přijde hlavní město na 100 000 Kč. Daniel Hodek (ČSSD) spolu s Janem Kalouskem (ODS) upozornili na finanční náročnost projektu. Urban přidal zkušenosti z New Yorku a Londýna, kde je bikesharing spolufinancován bankami. Neopomněl ale zdůraznit i to, že Praha je podobně jako Řím plná kopců, a proto by se muselo i na samotná kola vynaložit více peněz.

V interpelacích občanů vystoupil Martin Šváb s dotazem na radního Jana Vašíčka (TOP 09) ohledně výběrového řízení na výstavbu na Praze 5. Soutěž vyhrála společnost Geosan, s níž uzavřel smlouvu bývalý starosta městské části Milan Jančík (ODS). Případ se vzhledem k porušení zákona při územním řízení dostal až k Nejvyššímu správnímu soudu, který dal obyvatelům Prahy 5 za pravdu. Radní Vašíček odpověděl, že je o záležitosti informován a bude dále komunikovat s Prahou 5. Václav Exner vyzval přítomné k zamyšlení nad účastí občanů při sestavování rozpočtu. Popudem k předložení petice za tzv. participativní rozpočet mu bylo to, že se v tiskové zprávě týkající se projektu Ladíme Prahu objevilo slovo „participace“. Hudeček se mu pokoušel vysvětlit, že Ladíme Prahu je akce za účelem zřízení pěší zóny na Smetanově nábřeží a že to s rozpočtem nemá příliš společného. Zastupitel městské části Praha 5 Ondřej Velek (SZ) popřál všem, kteří právě obědvají, dobré poledne a příblížil Prahu 5 těm, kteří ji neznají, jako „místo, kde jsou ty betonové květináče“. Promluvil o Strategickém rozvoji, který by měl podle něj zachycovat zpětné výkupy pozemků. Bohuslav Svoboda (ODS) tou dobou dával rozhovor médiím. Ivana Mádrová ze sdružení Útulné Strašnice poprosila zastupitele o pomoc ve věci bývalé školy, které hrozí demolice, zatímco čtvrť nemá prostory pro občanská sdružení a kulturní aktivity a mateřské školy nemají dostatek míst pro všechny děti.

Interpelace zastupitelů uvedla Semelová poděkováním za zřízení dvou nových ubytoven pro bezdomovce a zvláštního dispečinku. Zajímalo ji ale, proč se podle statistiky snížil počet bezdomovců. Radní Martin Dlouhý (TOP 09) vysvětlil, že počet lidí bez domova se odhaduje podle počtu klientů sociálních služeb. Kousalíková měla nejdříve dlouhou interpelaci o financování škol a pak si stěžovala na to, že byla odvolána z inventarizační komise, aniž by jí kdokoliv cokoliv řekl. Podle radního Vašíčka byly zprávy inventarizační komise neúplné a dokonce nebyl zaevidován majetek v hodnotě 22 miliard Kč. Kousalíková si vyžádala písemnou odpověď a varovala Vašíčka, že si vše prověří. Absolutně nejvtipnější byla další interpelace Semelové, tentokrát na téma uměleckého díla Davida Černého. Semelová se svěřila zastupitelstvu s tím, že obdržela množství stížností občanů na zdvižený prostředníček namířený na Hrad. Zároveň zmínila, že rada odstranila z jednacího sálu portrét prezidenta. To se divím, že by komunistům vadilo, protože jejich předchůdci věřící moc v lásce neměli a Zeman vypadá na prezidentském portrétu, jako kdyby se modlil. Novotný vysvětlil, že věc byla v kompetenci Povodí Vltavy, které vyslovilo souhlas. Oponoval Semelové sdělením, že umělci jsou tvůrčí bytosti, které hledají nové cesty. Semelová odvětila, že doufá, že se těmito cestami nevydají děti, které dílo spatří.

Silně vypjatá byla diskuze o vypsání výběrového řízení bez uveřejnění na ekonomický informační systém. Především zastupitelé z ODS kritizovali netransparentnost soutěže a měli pochybnosti ohledně toho, jestli je to nutné z důvodu časové tísně. Proti radní Vorlíčkové vystoupil i zpěvák Kalousek, který běžně vůbec nemluví, nebo velice potichu. Na podporu Vorlíčkové naopak vystoupil Štěpán, který vnímá toto řešení jako nejméně špatné a jako jedinou možnost, jak zabránit kolapsu systému po Novém roce. Připomněl, že s touto nepříjemnou situací neudělal za svého působení nic bývalý primátor Svoboda, který to nyní kritizuje. Miloslav Ludvík (ČSSD) machroval a hovořil k radní „po 13 letech zkušeností se zadáváním veřejných zakázek“. O tom, jaké ty zkušenosti byly, pomlčel. Vorlíčková se zaštiťovala právními posudky a nakonec požádala právníky o vyjádření k věci. Sama seděla opodál s hlavou v dlaních. Návrh na její odvolání z funkce neprošel ani po opakovaném hlasování na popud Pavla Hurdy (ODS), díky kterému stihlo z bufetu doběhnout několik kolegů. Návrh na vypsání výběrového řízení schválen nebyl. Naopak ale prošel návrh na zařazení bodu „výzva radní k vyvození osobní odpovědnosti“, i když se to neobešlo bez fíglů s hlasováním pánů Březiny a Hodka. Ti prý „mačkali jako o život“ a nepomohlo jim to. Při opakovaném hlasování se záhadně zvýšil počet hlasujících ne o dva, ale o tři. Nakonec bylo schváleno usnesení, kterým zastupitelstvo vyzvalo radní, aby zvážila setrvání ve funkci. Musím přiznat, že se v dané problematice podrobně nevyznám a nemůžu posoudit, do jaké míry bylo jednání Vorlíčkové v pořádku. Navíc si ani nedovedu představit, v jakém stavu radní rezort převzala. Po divokých Bémových letech mohl být problém vůbec se k některým informacím dostat.

Dalším emotivním tématem byla protidrogová politika. Starostka Prahy 2 Jana Černochová (ODS) o ní vydržela mluvit 17 minut. O 5 minut déle hovořil Ondřej Počarovský (TOP 09), který na konci projevu konstatoval, že začíná „bémovatět“. Hodek neztrácel humor a označil Černochovou a Lucii Machkovou (radní Prahy 4) za „šarmantní předřečnice“. Náměstek Vávra zase žádal Hánu o vysvětlení, proč tahal Černochovou za sukni. Známý vtipálek Hána začal vykládat, kterak to má od manželky, která zasedání sleduje on-line, dovolené. Vypadalo to, že se do diskuze snad prvně v historii přihlásí i sexbomba Gabriela Kloudová (nezařazená zastupitelka; kandidovala do PS za Hlavu vzhůru!), ale v poslední chvíli se odhlásila. Počarovský řekl, že za Béma se připravovaly akční plány, ale ne koncepce protidrogové politiky. Nechal kolegy, ať se zamyslí nad tím, jestli je v pořádku, že protidrogoví koordinátoři městských částí nejsou zaměstnáni na plný úvazek. Pro zajímavost promítl Počarovský na obrazovku předvolební billboard ČSSD s heslem „Pryč s narkomany“. Pecha naznačil, že Počarovský používá nějaké chemické prostředky, když obhajuje danou koncepci. Po dlouhé diskuzi se zastupitelé rozhodli nedat nové koncepci zelenou.

Jsem zvědavá, co si na nás zastupitelé připraví na předvánočním zasedání....
Comments