Projekty‎ > ‎Zápisky z Megaztrátu‎ > ‎

Zápisky z jednání zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 21. 3. 2014

36. zasedání ZHMP – 21.3.2014


Nouza:

Děkuji, že jste se dostavili, velmi si toho vážím.

Dostavba trápí nás i občany.

Požádal jsem o svolání tohoto zastupitelstva.

Děkuji i jménem Prahy.

Na normálním zastupitelstvu bychom nestihli dodat podklady.


Blažek:

Nepříliš schopný úřední aparát – není schopen rychle zpracovávat podklady

Co vás vedlo ke svolání zastupitelstva od 8 (k čemu potřebujete hodinu navíc?)


Nouza:

Záměr domáhat se dokončení prací – Špejchar-Pelc Tyrolka, Prašný most – Špejchar, Myslbekova – Špejchar.

Veřejná zakázka 2006 – smlouvy na stavbu městského okruhu (dodnes vícepráce – pochybnosti o férovosti)

Smlouva měla vady

Zastavení stavby – další náklady (konzervace), 4,5 miliardy korun – neplnění veřejného zájmu

Cílem návrhu je, aby došlo ke zprovoznění staveb s co nejmenšími náklady

24.1.2014 rozhodčí soud vzájemnému návrhu č.1 vyhověl (Metrostav měl do 60 dnů od právní moci nálezu dokončit)

Návrh 2 – dokončení zbývajících stavebních objektů které jsou nutné k uvedení okruhu do provozu.

23.1.2014 byl rozhodčím soudem návrh 2 indikován

V případě že 1.4.2014 se má rozhodčí senát vyjádřit k tomuto návrhu (reálná šance na zprovoznění do 5 měsíců), není možné očekávat že hlavní město Praha a rozhodčí senát není schopen zadministrovat agendu (podání, soudní poplatek) – musí to být splněno (proto jsem navrhoval toto jednání)

Zastupitelstvo rozhodne o tom že to máme učinit.

Částka v důvodové zprávě se týká prací budoucích (nejde o minulost)


Šenarová:

Budete hlasovat o něčem co nemá pokračování

Hlasujte aby zastupitelé dovolili prodloužit můj příspěvek


Březina:

Už ráno zazněly otázky typu proč tady dnes sedíme. Mám jednoduchou odpověď – hlavní město Praha reprezentované radou v předchozích letech selhalo.

Metrostav se obrátil na rozhodčí soud – žene nás do tohoto jednání – je to jinak – hlavní město Praha do června roku 2012 zastavilo proplácení faktur – tato debata jestli je dřív vejce nebo slepice je zbytečná – hlavní město Praha přestalo plnit své povinnosti

Rada na sebe vzala zodpovědnost s neproplácením faktur a řešením na úrovni rozhodčího soudu

Pečlivě jsem studoval materiál – mám připomínku

Důvodová zpráva – 4.odstavec – významné konstatování dne 15.3.2012 – náklady při uzavření prací by mohly být 1,5 milionu korun (omyl nebo výsměch zastupitelstva)

Hlavní město Praha už předvídalo 15.3. že zastavení prací bude stát 1,5 miliardy korun?

Návrh podpořím (nechci si brát občany za rukojmí a hrát politické hry)

Podpořím materiál, ale říkám, že za to, že tady teď sedíme, nese naproto jednoznačnou odpovědnost tato rada hlavního města Prahy


Nosek:

Neslyšel jsem promluvit radního pro dopravu

Mám za sebou dlouhé rozpravy s policíí České republiky a na základě debat mi bylo řečeno, že jestliže hlasuji, tak zodpovídám za vše, co je v materiálu

Nemám reálnou šanci materiál prostudovat – hlasovat nebudu

Ne, že bych nerad jezdil do Českých Budějovic, já mám rád Jižní ČechyBlažek:

Chci mluvit k tématu, ale nedá mi to nevyjádřit se k paní Šenarové – vypínat mikrofon staršímu člověku je jednoduché, ale s demokracíí to nesouvisí – zamyslete se

Našel jsem si stenozáznam z ledna

Od 1.1 se nelze bránit tím, čím člověk je – pokud není schopen, neměl by to dělat

Když tomu nerozumíte, máte tomu rozumět, když něco rozhodnete, tak ručíte svým majetkem (Vašíček)

Proč Metrostav zastavil stavbu, co ho k tomu vedlo, proč rada v prosinci nepřišla s tímto materiálem

Ptám se proč až teď – proč tady nestojí komise která řeší návrh

Čekal bych právníky, stanovisko že je to se zákonem, je to v pořádku apod.

Proč bych měl věřit znaleckému posudku – po těch peripetiích, o kolik to bylo prodražené – drahý posudek (odvážné je přijít a říci, že tolik to bude)

Co bude s dluhem k Metrostavu – jak to s ním je (chápu, že je spor) ale z dobré ruky neodhlasujeme miliardu (v dobré víře jsem hlasoval mnoho věcí, nechci je jmenovat, je jich hodně)


Semelová:

KSČM dlouho upozorňuje na zastupitelstvu ohledně Blanky (předražování) a chtěli jsme projednávání (byly nezodpovězené dotazy)

Březen 2012 – proč jste nejednali, nekonali, nezařadili to na projednání

Návrh 1 přesahuje 50 mil. Ale zůstal mimo zastupitele

Nechceme si brát občany jako rukojmí ale nemůžeme to podpořit


Zoufalík:

Špatná komunikace vedení hlavního města prahy se zastupiteli i s občany

Děkuji kolegům že si našli čas – zajímá nás situace

Záležitost probíraná narychlo, komunikace není dobrá

Klub Nezávislých nemůže materiál podpořit

Je nás 6, navýšení dle mého názoru nebude poslední


Hána:

Nepředložit tyto záležitosti zastupitelstvu je darebáctví (dramatická záležitost která zasahuje celou Prahu) – negativní dopady trvají

Dnešní předklad je darebáctví – vlastní odpovědnost přenášíte na zastupitele

Dovoluji si připomenout – je to darebáctví


Svoboda:

Hezké dopoledne

Nedomnívám se, že to je dobré dopoledne

Mnoho zaznělo

Podstatné je to že jsme v situaci – Praha řekla, že smlouva je neplatná, platila velké peníze za posudky – odpovědnost chceme rozložit i na ostatní členy zastupitelstva

Vyvstává řada otázek

Top 09 se čím dál víc zamotává do podivné konstrukce (smlouva je neplatná, město nemůže proplácet faktury za práce)

Z materiálu vyplývá, že hlavní město Praha nechce platit Metrostavu na základě jednotkových cen ale na základě posudku (ignoruje kategorizaci)

ODS zaplatila karegorizaci za miliardu

Chtěli moc – získali odpovědnost a nejde hledat právnické kličky (nedivím se že policie to vyšetřuje)

Nebojím se tvrdit, že rada město poškodila

Požaduji před schválením odpovědi na tyto otázky:

  1. hlavní město Praha – posudek na cenu (nesouhlasila)
  2. proč město neplatí
  3. čím město odůvodňuje zastavení, když tam uhradilo částku – kategorizace položek stavby

Město považuje faktury za sporné a odmítá je zaplatit – to vysvětluje posudky

Proč město nezkoumá roli společnosti IDS (dozor nad stavbou)

Když řeší rada proplácení faktur, kde je odpověď na otázku jak město zaplatí starší, neproplacené faktury?

Top 09 liknavostí a neschopností převzít odpovědnost zapříčinila zpoždění


Mlejnský:

Opustil jsem členství v ODS a jsem v klubu Nezávislých

Co se stane po 1.4. ve vztahu k radě a zastupitelstvu?


Hudeček:

Děkuji za věcnou diskuzi

Faktury propláceny ředitelem Beránkem

Rada nic nezastavila

Kategorizaci neignorujeme


Kousalíková:

Žádná firma by po roce a půl neplacení v pracích nepokračovala

Rok a půl jsme zkoumali platnost smlouvy, faktury, na co jsme čekali, co jsme dělali?

Posudky jsme zvládli za měsíc – proč jsme to tak dlouho odkládali?

Hlavní město Praha řeší vzájemné návrhy (návrh 2 stran – ve zprávě je jen hlavní město Praha)

Pro Prahu 6 je každá cesta která vede ke zprovoznění dobrá – budu hlasovat pro


Vávra:

Celek je 36 miliard, pokud nebdue včas dokončen, tak nelze pokračovat v dalších dílech (dále se budeme dohadovat)

Problémy finanční i personální (mizivá kontinuita), můžeme utratit další miliardy a měnit další ředitele.

Platit se dál nedá (víme to všichni)

Nejde jenom o to, že Metrostav ale ohroženy jsou další stovky firem (dodavatelé Metrostavu)

Pokud se rozhodneme kladně tak rozhodčí soud to uzavře (důrazně žádám o podporu – jiná cesta není)Svoboda:

Hudeček obviňuje někoho jiného, nedělá chyby a je neomylný (rád používá slova lež nebo nepravda)

V projevu je správně datum, ne obsah

Snaží se vše co rada rozhodla o Blance definovat jako dobré a to předtím jako špatné

Ztratili jsme body, čas, zdrželi dokončení stavby – problém který je zásadní a ptám se, kdo nese odpovědnost, jak kategorizace, proplácení plateb

Vždycky když někdo nemá dost argumentů tak použije vulgarismus (bordel)


Zoufalík:

2-3 roky jsem slyšel to, jak dělal chyby Bém, teď slyším jak dělal chyby Svoboda

Za darebáky bych označil i předchozí garnituru (také se ponořila do chyb které řešíme)

Nedivím nikoho z Metrostavu (obhájce strany druhé – rád bych si vyslechl i názor těch kterých se to týká) – škoda že tu nejsou a nemůžeme si vyslechnout jejich názor na věc.


Nouza:

Odborná rovina

12.12. jsem nabízel komukoli, kdo by měl zájem seznámit se s problematikou tak může přijít do kanceláře 244 – nabídka přišla


Pekař – právní kancelář:

Mnohé z otázek by se měly řešit na uzavřeném fóru

Odpovídat na dotazy budu na uzavřeném fóru

Důvody situace – změny prováděny způsobem který nebyl v souladu se zákonem o veřejných zakázkách – zastavení proplácení faktur

Řešením není kategorizace (dobrý proces který identifikoval důvody proč byly změny prováděny)

Je možné změny bez rizika proplatit? Je třeba navázat na kategorizaci  - Metrostav nechtěl dále čekat na řešení a obrátil se na rozhodčí soud)

Neproplacené faktury a neproplacený návrh (vzájemný návrh je i protižaloba)


Hartmann – advokátní kancelář:

Zastupitelstvo nerozhoduje o tom jak věc bude řešena (zůstává na rozhodčím soudu) – jste v pozici aby tento návrh na dokončení byl projednán rozhodčím soudem (rozhodnutí o tom že bude rozhodovat nezávislý orgán – nese v sobě i odpovědnost

Lhůty byly šibeniční, vypjaté termíny

Rozhodčí soud vytvořil precedent – existuje v určité věci obdobné rozhodnutí – je vysoká pravděpodobnost že rozhodčí soud v této věci bude rozhodovat konzistentně

Možnost nebo nemožnost takto řešit veřejnou zakázku

Jsme v procesu předcházení škody a toho aby nevznikala

I rozhodčí soud – i aspekt předcházení škody a odpovědnost zhotovitele o rozhodnutí  - bezprecedenční záležitost

100% jisté právní prostředí (rizika z právního hlediska nejsou)


Hána:

Dodavatel zastavil stavbu

Radní na otázky zastavení málokdy reagují, proto položím otázku – jak chcete pokračovat ve stavbě (kdy by pokračovala) když je to černá stavba?


Hudeček:

Já to neřekl, najděte si kdo to řekl (výrok o černé stavbě)

Mlejnský:

Nemyslím si že rozhodčí soud má větší sílu než zákon o zadávání veřejných zakázek

Rozhodčí soud řekne že Metrostav má práce vykonat a hlavní město Praha zaplatit – to je v pořádku

Myslím si že se nedá obejít zákon o zadávání veřejných zakázek – pořízení nemovitosti hlavním městem Prahou – na základě zákona o veřejných zakázkách

Musí se stát to že hlavní město Praha má postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek – měla vypsat výběrové řízení a práce řádně vysoutěžit – rozhodčí soud bude konstatovat že Metrostav vykoná a Praha zaplatí – bude to automaticky znamenat že má zaplatit i když nebyl naplněn zákon o zadávání veřejných zakázek

Všichni chceme dokončení tunelu bez ztrát a škod ale obávám se rizika


Nosek:

Ani  10 právních posudků z vás nesundává odpovědnost (materiálem schvalujeme všechny informace které v něm jsou – o posudcích víme, máme informace a souhlasíme)

Je to záležitost odboru městského investora


Vinš:

Dál město rozporuje platnost smlouvy – když soud rozhodne o vykonání a zaplacení tak je to tak

Město nemůže vydat peníze aniž by soutěžilo

Udělal někdo propočty mezi cenami ve smlouvě a v posudcích?


Ludvík:

Jste představitelé hlavního města Prahy – plyne otázka – kdy si myslíte že pražané projedou tunelem?

Po kom bude město vymáhat vzniklou škodu?


Kousalíková:

Za jak dlouho bude tunel Blanka zprovozněn, řekněte to ať je jasné jak to bude


Hartmann:

Rozhodčí řízení se řídí právníky kteří jsou objektivní  - rozhodnutí má vykonatelnost

Rozhodčí soud nemůže vydat nález který by byl v rozporu s pozitivním právem

2 subjekty u soudu chtějí nesmysl – soud zkoumá zda je to možné z hlediska pozitivního práva České republiky

Vy neberete odpovědnost, jen říkáte „soude vykonej to!“


Pekař:

V části rozhodnutí které rozhodčí soud vydal (smlouva platná) – to hlavní město Praha respektuje a nesporuje

Otázka plnění dodatku smlouvy

Proces změn předmětu díla – ne formou dodatku – byly dodrženy  formální předpoklady?


Mlejnský:

Práce v tabulkách už byly vysoutěženy nebo ne?

Jsou součástí balíku nebo bylo vypsáno výběrové řízení?


Hartman:

Těžko můžete brát odpovědnost – znát hodnotu stavby (o materiálu víte) ale prestně popotahování být nemůžete.


Vinš:

Pohybujeme se v původní smlouvě a soutěži – to je pro mě největší problém – proběhla zásadní změnba u stavby – cena o 20% vyšší – jsme mimo řízení zákona (soud nestanovuje tu částku, my o ní žádáme a v tom je ta odpovědnost).

Udělal někdo porovnání cen z původní smlouvy?


Nosek:

V sále je 10 obžalovaných lidí, rada bude pozvána do Budějovic (tajné hlasování je bráno jako spiknutí)


Hartman:

Problém není neřešitelný, neřešíme ho nekomfortně (jsou zde dva právní režimy – jeden mluví o tom že každý musí předcházet vzniku škody, druhá strana je zákon o veřejných zakázkách)

Soud bude řešit i možnost rozporu obou spisů

Jedině rozhodčí soud může rozhodnout

Blanka by měla být dokončena na podzim

Ne, nebudete trestně odpovědni


Udženija:

Do hloubky jsem se nenořila

Rozhodčí soud je nezávislý orgán – jak je možné že nezávislému orgánu schvalujeme vzájemný návrh?

Proč je k tomu potřeba zastupitelstvo?

Řešení v žádném případě nepodpořím (toto si mohla odsouhlasit rada)


Udženija:

(na Hudečka): Nechte si svoje subjektivní výlevy co je a není konstruktivní pro sebe, děkuji.


Pecha:

Posudky vznikaly kdyby vzniklo tohle a kdyby…

Jaká váha bude na tom zdali porušíme zákon o veřejných zakázkách – víme to minimálně 2 roky

Nechápu proč tato rada nepostupuje v intencích – proplatit všechny faktury, to co bylo a pokračovat dál ve stavbě – další spory budou o tom kam se řítíme schválením (točíme se dokola ale všechny cesty vedou ke stejnému závěru) – jinak se to neposouvá


Udženija:

Proč je k tomu potřeba rozhodnutí zastupitelstva?


Nouza:

To co se nestihlo v minulosti, částka převyšuje 50 milionů které jsou ustanoveny pravidly hlavního města Prahy – několikrát jsme k tomuto činu byli vyzýváni, všichni jsme se mohli vyjádřit – je potřeba postavit k tomu politickou odpovědnost, rozumím obavám, všichni je máme ale nějak se k nim musíme postavit a rozhodnout

Děkuji za konstruktivní dotazy


Pauza do 10:30 – avizované jednání kludu ČSSD

Začátek: 10:35


Nouza:

Procedurální návrh na tajnou volbu

Blažek:

Co to je tajná volba?

Nouza se opravil - hlasování

Hudeček:

Děkuji za upřesnění které většina lidí pochopila ale je jasné že zde musíme být velmi exaktní


Rozdáno 36 hlasovacích lístků – 31 pro, 4 se zdrželi, 1 proti
Comments