Projekty‎ > ‎Zápisky z Megaztrátu‎ > ‎

38. zasedání aneb rád se rozpustím

24.4.2014


Radní Jiří Nouza (TOP 09) zahajuje svůj projev slovy: “Vážený pane primátore, vážení občané, vážení kolegové…” Je docela sympatické, když si zastupitelé někdy uvědomí, že mluví k lidem. Na galerii sedíme asi 3, ale online přenos se taky počítá.


Zprávy o stavu tunelu Blanka vystřídal primátor Hudeček (TOP 09) s návrhem na dotace městským částem na zkoušky úředníků. Vedení zasedání přebírá 1. náměstek Jiří Vávra (TOP 09).

Hlásí se Josef Nosek (Nezávislí): “Pane primátore, chraň pánbůh, že bych vás chtěl poučovat, to bych si nikdy nedovolil samozřejmě, ale nicméně když probíhá bod, tak řídící schůze zahájí diskusi, a pokud se nikdo nepřihlásí, ukončí diskusi. Proto se ptám teď - je trojský most součástí tunelu Blanka nebo ne?


Reaguje Jiří Nouza: “Já jsem vždycky potěšen, když se pan kolega Nosek vyjadřuje k tunelovému komplexu Blanka. Vzhledem k tomu, že on byl odpovědný náměstek, který to

měl v kompetenci…” Podle Nouzy stavba Trojského mostu proběhla v rozporu se zákonem, ale není součástí smluvních dohod, které jsou pro před rozhodčím soudem.

Žaloba ještě nebyla podána, zkoumáme  možnosti - překvapuje mě, že jste ji nepodali vy jako odpovědní.”


Jiří Vávra: “Jestli se nikdo nezapomněl jako pan Nosek, dávám hlasovat o tisku 2444…”


Tisk 2461, navrhovatel Hudeček

Praha 16, Praha-Zbraslav - vytvoření sportovně rekreačního areálu


Petr Šimůnek (KSČM) se hlásí jako přítel jakýchkoliv rekreačních ploch, ale upozorňuje, že není dostatečně řešena povodňová ochrana.


Také Rudolf Blažek (ODS) je přítelem rekreačních ploch, ale rád by věděl, proč to není součást metropolitního plánu - pár měsíců před jeho schválením - když se jedná o milion m2?


Ondřej Pecha (ODS) se obává, aby se metropolitní plán neproschvaloval po změnách.


Primátor Hudeček objasňuje, že to požadoval starosta za ODS MČ Prahy 16. Metropolitní plán je o pět měsíců zpožděn a k projednání bude dán v březnu 2015. Aby projednávání šlo hladce, všechny výstupy se zvěřejňují a dělají se prezentace - naposledy v rezidenci primátora, kam přišlo šest zastupitelů.


Tisk byl schválen.


Rudolf Blažek se hlásí s dotazem, nerozumí probíranému tisku. Náměstek Vávra: “Prosím o klid v sále, protože když už není slyšet ani kolega Blažek, tak to je na pováženou!”2458 / Hudeček

vymezení dvou traťových spojek metra C-D a D-C, korekce vymezení úseku trasy metra D Pankrác - Nádraží Krč


Na otázky Šimůnka a Noska odpovídá radní Pařízek (TOP 09): Řeší se alternativa odbočení (z linky C) i přestupu (samostatná trasa D). Obě musí být teprve diskutovány. Čekáme využití současných souprav metra C.


Radní Nouza vyslovuje “Pangrác”. Za legitimní považuje sledovat obě cesty, než se rozhodne na základě ekonomiky.


Michal Štěpán (TOP 09): “Co tu řešíme bylo už bylo jednou schváleno a částečně postaveno, 1974 bylo spuštěno do provozu. Druhá stanice metra Pankrác by znamenala 4 mliliardy navíc a komfort cestujících by se snížil přestupem. Navíc je třeba započítat provozní náklady - 100 milionů Kč.”


Karel Březina (ČSSD) projevuje diplomatický um: “Debata je o tom, zda chceme rozšířit územní plán pro další variantu, ať je tu ta možnost pro všechny případy - i když sám s oběma variantami nesouhlasím.”


Také Petr Hána (ODS) materiál doporučuje ke schválení.


Michal Štěpán ještě vysvětluje, že v rozpočtu už je zahrnuto i zabezpečovací zařízení.  Není to není žádné drama - v současné době se řeší i na lince A.


Tomáš Hudeček doplňuje, že další připojení pro metro se v územním plánu nepočítá.


Tisk byl schválen.


Náměstek Vávra: “Po vyčerpávající diskuzi nejvíc podpořený tisk za poslední desetiletí.”


2440 / Hudeček

výstavba obytných domů Klamovka


Změna územního plánu schválená v roce 2010 předchozím zastupitelstvem. Nyní se jedná o technické vypořádání s právním stavem podle soudního rozhodnutí.Přihlašuje se zástupce veřejnosti - pan Ilja Mráček.

“Proč nenechat změnu projít? V návrhu je uvedeno, že Praha 5 souhlasí - ale to byl starosta Jančík v roce 2006. Dejte Praze 5 čas a neschvalujte změnu proti jejich vůli. Dále je tu právní vada: do návrhu je přihozen další pozemek, který tam původně nebyl, což nebylo řádně projednáno. V papírech to nehledejte, je jen na CD. “A aby to bylo ještě zajímavější, tak jsem se díval, kdo je vlastníkem tohoto pozemku. Jedná se o pozemek na Hřebenkách, tzn., velmi lukrativní lokalita, a zjistil jsem, že Magistrát tento pozemek prodal jako ostatní plochu a návrh na změnu vlastnictví byl podán před 14 dny,

11. 4., tzn., je to velmi čerstvá záležitost. A ihned po prodeji je podšoupnut návrh na změnu  tohoto pozemku na obytnou plochu. Na obytnou zástavbu.


Juraj Sonlajtner - urbanista, architekt projektu: “Hlasování o zpětné nápravě se zvrtlo v to, jestli projekt má být realizován”. Plocha, která byla přidána, je a bude zelenou a veřejně přístupnou plochou. Cíl metropolitního plánu je zastavovat brownfieldy a je to důkaz toho, že město je zdravé. Projekt dostal kladné EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí).


Petr Šimůnek žádá stažení tisku.


Tomáš Hudeček prosí o informaci, zda na CD je něco jiného než v příloze na papíře.

Na jeho pokyn přichází inženýrka Cvetlerová: “Já bych potřebovala vědít číslo pozemku. Územní plán není o pozemkách, ale o využití území.”


T. Hudeček se rozhoňuje: “Nezlobte se, ale já vůbec nevím, kdo je teď starosta na Praze 5. Tam je tekoucí Rada a postupně se vyměnili všichni se všemi.” Argumentovat zájmem Prahy 5 prý tedy nemá smysl. “Zkrátka se to tam mění den za dnem. Tím pádem poprosím o – teď nevím co.”


Jiří Vávra navrhuje odložení tisku. Tisk odložen do přezkoumání na konec zasedání.

Výstavba obytných domů Klamovka byla nakonec schválena.


2476 / Novotný

Rothmayerova vila přechází do správy Muzea hlavního města Prahy

Přesunutí akcí, které se v Müllerově vile dělat nedají bude levnější a účelnější.


Jiří Vávra srší vtipem: “Vidím, že zastupitelé se již vyčerpali hovorem v lavicích a do diskuze se proto nikdo nepřihlásil.”


Tisk byl schválen.


2553 / Novotný

k dodatku smlouvy ve věci společnosti Kongresové centrum Praha


Bod ke Kongresovém centru navrhl zrušit výbor pro audit, neboť kontrolu lze zajistit jinými orgány. Zástupce Prahy pro audit Kubišta (TOP 09) reagoval slovy: “Rád se zruším.”


Zřejmě  proto byl tisk schválen.


2365 / Nouza

výstavba zelených stěn a zlepšení jejich ekologických parametrů v oblasti křižovatky Malovanka


Jiří Vávra je stále ve formě a vede zasedání přísně. “Je to dnes poměrně náročné, dlouho jste se neviděli, musíte si toho spoustu říci -  ale vůbec nejsou slyšet řečníci.”


Tisk byl schválen.


2536 / Manhart

udělení ceny hlavního města Prahy prof. PhDr. Ivanu

Vyskočilovi


Ivan Vyskočil, propagátor divadla malých forem a spoluzakladatel Divadla na Zábradlí oslaví 85. narozeniny.


Tisk byl schválen.


2479 / radní Manhart

přidělení grantů pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 2014


Jedná se o alokace finančních prostředků, v  minulém roce schváleny Zastupitelstvem. Celková  částka je 132 mil. Kč a má jít na rekonstrukce, zkvalitnění povrchů, a to i pro seniory a hendikepované.


Bříza (ODS) vyzývá zastupitele k nahlášení členství v klubech, aby se předešlo možnému střetu zájmů. Ve svatém nadšení zapomněl uvést, že je členem představenstva Sportovní Holding Praha, který vlastní sportovní kluby jako HC Sparta nebo Lev Praha a od města si pronajímá sportovní halu na Výstavišti. Inu, ta paměť.


Petr Bříza (ODS) vyzývá zastupitele, aby se přihlásili ke členství v klubech kvůli možnému střetu zájmů. Nastává sportovní smršť. Rudolf Blažek je předseda oddílu kopané. Helena Chudomelová sportuje na Praze 4. Jiří Nouza je takový sportovník, že ani neví, kde všude je hlášen. Pavel Richter a Eva Vorlíčková provozují sporty vodní. Někteří místo sportu sedí na fukcích: Miroslav Poche je viceprezident svazu cyklistiky, Petr Hulinský místopředseda svazu taekwonda. Petr Hána pro jistotu hlásí, že není nikde.

Jiří Vávra uzavírá rozpravu: "Myslím, že jsme byli svědky bezprecedentního doznání většiny Zastupitelstva, což už se nám nikdy příště nestane."


Tisk byl schválen.


2409 k návrhu na přidělení grantů v oblasti volného času dětí a mládeže

na rok 2014

radní Štvánová

Rozděluje se 62 milionů. Radní doufá, že všichni žadatelé byli “adekvátně uspokojeni”.


Jiří Vávra: “Oproti sportu se nikdo nepřiznává že je ještě dítě - končím rozpravu.”


Tisk byl schválen.Řízení schůze se od náměstka Vávry vrací primátorovi. Přestává být legrace, tisky se schvalují rychle a všichni se těší domů.


2513 k návrhu na schválení koncepce SMART Prague 2014 – 2020 radní Vorlíčková

Řeší se operační program “Praha -  pól růstu”. Nejpozději v červenci půjde vládě ke schválení.

Zahrnuje tři oblasti:

1. Infrastruktura. Velkým problémem je nedokončený obchvat, chybějící záchytná parkoviště, provázanost s letištěm a emise.

2. Specializace - konkureční výhoda oproti ostatním regionům. Koncetrace na vzdělání a zahraniční spolupráci, provázanosti akademického světa a výzkumných ústavů.

3. Kretivita - Praha je jedna z nejrozsáhleších památkových zón UNESCO.

Na jak dlouho, že?


Tisk byl schválen.


---------------------------

Z OBČANSKÝCH INTERPELACÍ


Vít Masare (Auto*mat) se dotazuje na oblíbené téma humanizace severojižní magistrály. Zrealizuje se konečně? Pracuje na tom někdo? Jaký je stav jednotlivých procesů?  “Jen se mluví, ale nic se nedělá.”

Vít upozorňuje, že realizace je nutná současně se zprovozněním tunelu Blanka, pak už se bude jen těžko upravovat.


Radní Nouza odpoví písemně.


---------------------------


Tereza Kněžourková