Nezařazené

   
Frank Bold
Více než 470 zodpovězených otázek v právní poradně pokrývá většinu problémů, se kterými se potýká aktivní občan. Přehledné stránky jsou pravidelně aktualizované, aby odpovídaly novelizacím právních předpisů.
   
Portál veřejné správy
Portál veřejné správy v sekci Občan a stát poskytuje návody na řešení různých situací občanského života.
   
Zákony pro lidi
Aktuální znění všech zákonů v plném znění
   
Hodnocení krajů
Srovnání transparentnosti krajů - statisticky hodnotí nakládání s žádostmi o informace, veřejnými zakázkami, čerpáním dotací a finančním majetkem kraje
   
Centrum nezávislé investigace
Nejčastější pražské adresy „sídel na oko“ společností z daňových rájů)
   
politickefinance.cz
Databáze financování politických stran
   

Získávání financí

   
Dotacni.info
Portál o aktuálních dotačních programech
   
Portál veřejné správy
Návod na podání žádosti o poskytnutí dotace na Portálu veřejné správy
   
České centrum fundraisingu
Tipy pro fundraising
   
Fond pro NNO
Fond pro NNO podporuje aktivity českých nestátních neziskových organizací.
   
Nadace Open Society Fund
OSF na granty během roku vyhlašuje výběrová řízení, výjimečně podporuje projekty i mimo vypsaná řízení.
   

Veřejné rozpočty

   
Rozpočet obce
Stránka podává rozpočty obcí přehledně, s vysvětlením jak číst rozpočty, umožňuje porovnávat rozpočty dvou obcí (může se hodit pro porovnání rozdílů mezi stejně lidnatými městy), přímo ze stránky lze napsat email zastupitelům obce.
   
Transparency International
Průvodce komunálními rozpočty aneb jak může informovaný občan střežit obecní pokladnu (manuál z dílny Transparency International)
   
Český statistický úřad
Čísla a tabulky vztahující se k rozpočtům na stránkách Českého statistického úřadu. Méně přehledné, zato přímo od zdroje.
   
Všechny zakázky
Zde naleznete přehledně uspořádané informace o zadaných veřejných zakázkách.
   
Fondy EU
Informace o tom, kam putují evropské peníze
   

Kontrola Politiků

   
Dotacni.info
Prostřednictvím aplikace jednoduše vyhledáte a kontaktujete své zastupitele.
   
bezkorupce.cz
Příručka poskytuje právní argumenty, proč je legální nahrávat si jednání zastupitelstva.
   
Naši Politici
Vyhledejte si životopis, profilující informace, kauzy a další projekty vašeho politika.
   
Slibujeme.cz
Mazali vám politici před volbami med kolem pusy? Ověřte si to v archivu volebních slibů.
   
Demagog.cz
Demagog.cz ověřuje výroky politiků. Podnět k ověření můžete podat zde:
   
Změny Prahy
Databáze změn územního plánu (Arnika)
Poskytuje informace o územním plánu, jak a kdo ho ovlivňuje. Poskytuje jeho aktuální verzi v podobě stavební mapy Prahy. Zároveň poskytuje základního právního poradce v oblasti územního plánování.
   
IPR Praha
Portál územního plánování HMP
Strategické a územní plánování hlavního města Prahy, k nalezení jsou zde mapy i kompletní informace o aktuálních projektech a soutěžích.
   
Otevřená společnost
Svobodný přístup k informacím (§106)
Poradna a manuál, jak získat od úřadu potřebné informace a jak se bránit, když je úřad odmítne poskytnout.
   
bezkorupce
Portál provozovaný o. s. Oživení. Skrze portál lze využít právní poradenství a odborné konzultace v problematice korupce a střetu zájmů ve veřejné správě, práva na přístup k informacím, veřejných zakázek či hospodaření obcí. Dale také semináře, školení či službu protikorupčního auditu pro úřady.
   
vsechnyzakazky.cz
Veřejné zakázky v ČR (Oživení)
Alternativní informační systém o veřejných zakázkách v ČR, který prostřednictvím uživatelsky nenáročné formy souhrnně informuje širokou veřejnost o zadaných veřejných zakázkách.
   
Napište jim!
Chci napsat svému volenému zástupci (KohoVolit.eu)
Zprostředkovává kontakt mezi občany a politiky - kdokoliv může napsat dotaz na určitého politického činitele a web následně dotaz odešle příslušné osobě, dotaz pak zveřejní (v případě odpovědi zveřejní i tu).
   
Náš stát
Jak kontrolovat práci politiků a úředníků? (Fond Otakara Motejla)
Náš Stát podporuje občany, kteří se snaží dosáhnout změny ve veřejném prostoru, a nabízí celou řadu online nástrojů, které jim ulehčí práci. Prostřednictvím těchto aplikací můžete např. kontaktovat své zastupitele, dohledat rozpočet obce, založit petici, sepsat žádost o informace a další. Dále na webu naleznete publikace o využití otevřených dat či o regulaci hazardu.
   
pf
pf test...test...test...test...test...test...test...test...test...test...test...test...