Rozpočty

Schvalování rozpočtů MČ na rok 2014

Magistrát hl. m. Prahy na svém zasedání 12. prosince s největší pravděpodobností schválí rozpočet a tím otevře cestu ke schválení rozpočtů jednotlivých městských částí. V našem systému zastupitelské domokracie se tak otevře jedna z mála příležitostí, kdy zákon myslí na přímou účast občanů: Občané totiž mají právo podávat podněty k rozpočtu obce, ve které mají trvalé bydliště, a to buď písemně ve stanovené lhůtě nebo přímo na zasedání zastupitelstva, kde je rozpočet projednáván. Návrh rozpočtu musí být zveřejněn miniminálně 15 dnů před zasedáním zastupitelsva tak, že na promyšlení a podání podnětů je čas.

Informace o zveřejnění rozpočtu, možnostech podávat podněty a postupu, jak podněty podat, však na webech městských částí většinou nebývají na první straně a proto zde budeme postupně doplňovat přehled zveřejněných rozpočtů a termínů v MČ Praha 1 - 22 (Pošlete-li odkaz, rádi zařadíme i další MČ).

Proč se tím zabývat? Protože příští rok budou volby. V mnoha MČ všichni očekávají, že pro vládnoucí kliku je to poslední sezóna. Protože to očekává i sama vládnoucí klika, bude se snažit vytřískat ze svého postavení, co se dá, a to se jistě projeví i v rozpočtu. Proč neroztočit poslední peníze získané při privatizaci bytů? Pokud vládnoucí klika věří, že má šanci se u moci udržet, udělá zase vše pro to, aby voliče vysokými výdaji přesvědčila o svých kvalitách. Kdo dokázal postavit pět hřišť, dvě školky a ještě pozvat úplně všechny občany na báječný koncert s ohňostrojem? Takže, hlídat je třeba tam i tam.


MČ Praha 1

Zastupitelstvo bude rozpočet projednávat v úterý 17.12.2013, od 10:00 hod., v reprezentační budově Žofín, Slovanský ostrov, Malý sál. Dotazy a interpelace veřejnosti: 12:00 – 12:30 hod.

Rozpočet je k dispozici na úřední desce, v sekci Starosta MČ P1

 

MČ Praha 3

Rozpočet je zveřejněn na úřední desce, datum zveřejnění 29.11., kategorie Rada městské části

Občan městské části, který dosáhl věku 18 let, má právo se vyjadřovat k návrhu rozpočtu městské části a k závěrečnému účtu za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě (30 dnů před projednáním v orgánech městské části) nebo ústně na zasedání zastupitelstva městské části.

Zastupitelstvo bude rozpočet projednávat 17.12.2013 od 15 hodin v kongresovém sálu hotelu Olšanka.

 

MČ Praha 6

Zastupitelstvo bude rozpočet projednávat v pátek 13. prosince 2013 od 10 hodin v 6. patře budovy ÚMČ Praha 6.
Rozpočet je k dispozici na úřední desce - datum zveřejnění 27.11.  (nebo vyhledat “rozpočet”) 

Připomínky k návrhu rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2014 mohou občané MČ Praha 6 uplatnitpísemně do 10.12.2013 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva dne 13.12.2013.


MČ Praha 11

Zastupitelstvo bude rozpočet projednávat 16. prosince 2013 od 9 hodin v KC Zahrada (Malenická 1784). Rozpočet je k dispozici na úřední desce - datum zveřejnění 28.11.


MČ Praha 15

Zastupitelstvo bude rozpočet projednávat ve středu 18.12.2013 od 15 hodin v KC Varta, Boloňská 30. Návrh rozpočtu je na úřední desce, datum zveřejnění 2.12.2013

 

MČ Praha 16

Rozpočet je zveřejněn na úřední desce, datum zveřejnění 3.12.2013

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 se uskuteční 18. prosince 2013 od 17.00 hodin v sále Kulturního střediska Radotín v domě "U Koruny".

 

MČ Praha 19

Návrh rozpočtu je zveřejněn na úřední desce (datum zveřejnění 2.12.) 

Rozpočet bude zastupitelstvo projednávat ve středu 18.12.2013 v 17:00 hodin, v sále Lidového domu, Toužimská 244.


MČ Praha 21

Zastupitelstvo bude rozpočet projednávat v pondělí 16. prosince 2013 od 16 hodin v divadelním sále Masarykovy ZŠ.

Rozpočet je k dispozici na úřední desce - datum zveřejnění 29.11. (kategorie: finanční odbor)
Lhůtu pro podávání podnětů se nepodařilo najít.