Různé‎ > ‎

Spolupracujeme

Jsme členem:

Rekonstrukce státu
Největší veřejná lobbingová akce: protikorupční platforma, jejímž cílem je prosadit 9 zákonů, které zásadním způsobem omezí korupci v ČR.

Občan 2.0 (zajišťuje Frank Bold - původním jménem Ekologický právní servis)
Na rozdíl od předchozí verze "běžný občan" (politiky také nazýván "volič") má Občan 2.0 nejenom povinnost platit daně, odvádět sociální a zdravotní, dodržovat zákony, s nimiž nesouhlasí, ale má také svá občanská práva.

Vraťte nám stát
Občanské sdružení za obnovu demokracie, kde nás zastupuje Václav Němec.

Pražský urbanistický kroužek
Platforma odborníků z občanského a akademického sektoru. Usiluje o větší otevřenost a srozumitelnost územního plánování v Praze a o efektivnější zapojování Pražanů do tohoto procesu.


Sdružení, se kterými spolupracujeme:

Iniciativa pro lepší život ve městě se zaměřuje na harmonizaci kvality života a pohybu v Praze. 
Dohlížíme na její dopravní politiku, kterou ovlivňujeme aktivní podporou pěší, cyklistické a veřejné dopravy. 

Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí.

Buskerville
Buskerville je občanská iniciativa propagující pouliční kulturu. Upozorňujeme na restrikce a nespravedlnosti, které v Praze ohledně pouličního umění panují.

Občanské sdružení Oživení se v rámci programu Bezkorupce zabývá
systematickým odhalováním střetu zájmů a korupce a usiluje o zvyšování
transparentnosti veřejného sektoru, především na úrovni samospráv. 

Vytváříme interaktivní webovou mapu pražských kauz. Pořádáme komentované procházky po Praze a přednášky pro veřejnost. V současnosti připravujeme přednáškový cyklus Lidová škola urbanismu.


Lokální sdružení:

Zaostřeno na 10              
http://www.zaostrenona10.cz/

Společně pro desítku
http://prahadeset.cz/spolecne-pro-desitku?m=47

Trojemzí
http://trojmezi.info/

Útulné Strašnice
http://www.strasnice.org/

Letná sobě!
http://letnasobe.cz/

Praha 7 sobě
http://www.PRAHA7SOBE.cz

7 bez hazardu 
http://7bezhazardu.com

8 bez hazardu
http://8bezhazardu.cz/

8 jinak
http://www.8jinak.cz/

Praha 6 ztrácí tvář
http://praha6ztracitvar.cz/praha-6-ztraci-tvar

Kauza 3
http://www.kauza3.cz/

Iniciativa za rozumný okruh       
www.rozumnyokruh.cz

Vinohrady.cz
http://vinohrady.cz/aktuality/default.aspx

Chci Václavák bez reklam
https://www.facebook.com/chcivaclavakbezreklam?ref=stream&hc_location=stream

Živé město
http://www.zive-mesto.cz/news/Mimopražská sdružení:

Masarykova čtvrť
http://osmc.webnode.cz/
    
Čisté Šlapanice
http://ciste-slapanice.info/

Čisté Tuřany, občanské sdružení    
http://www.cisteturany.cz

Nesehnutí
http://nesehnuti.cz/
 
Občané pro Medlánky
http://obcanepromedlanky.cz/

Občanské sdružení Horní náměstí
http://www.horni-namesti.cz/

Občanské sdružení Wilsonův les
www.wilsonuvles.cz

Majdalenky, o.s.
http://www.majdalenkyos.cz/
 
Chráníme stromy, Pardubice
www.tyrsaky.cz
 
Iniciativa za rozumný okruh      
www.rozumnyokruh.cz

Kroměřížan.cz, o.s.       
www.kromerizan.cz

Naše Vratislavice o.s.  
http://www.nasevratislavice.cz

Naše Čelákovice           
http://nasecelakovice.org
 
Plzeňané           
www.plzenane.cz

Mochov - místo pro život          
http://mochovmistoprozivot.cz/

Písecký svět
www.piseckysvet.cz

SOS Souš, o.s. 
www.darre.org
 
Sbor dobrovolných občanů      
http://www.dobrovolniobcane.cz/

Stop tunelům  
www.stoptunelum.cz
 
Zaostřeno na 10             
http://www.zaostrenona10.cz/

Zdravý Rožnov
www.zdravyroznov.cz

Za zdravé a krásné Holešovsko
http://zaholesovsko.wordpress.com/

Žijeme Žďárem              
http://www.zijemezdarem.cz/