Různé‎ > ‎

Rašelinový pavilon

Svévolné rušení památkové ochrany (nepražská kauza)

Úředníci ministerstva kultury úmyslně porušují památkový zákon
Ministerstvo kultury zahájilo správní řízení ve věci sejmutí památkové ochrany z Rašelinového pavilonu, který je nedílnou součástí národní kulturní památky Císařské lázně, které stojí v samém centru Karlových Varů. Císařské lázně byly v roce 2010 prohlášeny národní kulturní památkou usnesením vlády a pouze vláda může tuto památkovou ochranu opět sejmout.

Podle stavebně historických průzkumů je Rašelinový pavilon z technického pohledu ojedinělou stavbou svého charakteru v Evropě. Ministerstvu kultury přísluší sejmout památkovou ochranu výhradně z budov, které jsou „pouze“ kulturními památkami.
Pokud ministerstvo kultury zahajuje správní řízení vztahující se k objektu, který je národní kulturní památkou, samo porušuje památkový zákon, což je naprosto absurdní.

Pro dokreslení celé situace je nutno uvést, že jak Císařské lázně, tak Rašelinový pavilon nesou stejné číslo popisné, stojí na stejném čísle pozemku. Podzemím jsou oba objekty propojeny - to znamená, že se jedná o jednu stavbu.

Je to podobně absurdní, jako kdyby město Brno požádalo ministerstvo kultury, aby sejmulo památkovou ochranu z pevnosti Špilberk, která je součástí národní kulturní památky hrad Špilberk, a ministerstvo by v této věci přesto zahájilo správní řízení.

Žádáme náměstkyni ministra kultury Annu Matouškovou, pod kterou památková péče spadá, aby vysvětlila, proč ministerstvo obchází vládu a protizákonně zahájilo řízení, které je mimo jeho kompetenci.