Čo je celostná medicína?

celostna medicina

Ľudské telo má úžasnú schopnosť samo sa uzdraviť. Mnohí ľudia sa o túto jedinečnú schopnosť pripravujú tým, že sa zameriavajú výlučne na tradičnú medicínu. Celostná medicína (holistická medicína) pri liečení a prevencii chorôb zohľadňuje celé ľudské telo, a teda fyzickú, psychickú, sociálnu a duchovnú stránku osoby. Vychádza z predpokladu, že existuje prepojenie medzi fyzickým zdravím a celkovou životnou „pohodou“.

„Táto pohoda nezávisí len od fyzického zdravia“

Je úzko prepojená s každým aspektom ľudskej osobnosti – s emóciami, mentálnym zdravím a aj prostredím, v ktorom žijeme. Nie je novinkou, že za našimi zdravotnými ťažkosťami môže stáť zlá životná situácia, ktorá vedie k stresu a úzkostiam. Preto je zbytočné liečiť symptómy, keď sa nevenuje pozornosť ich základným príčinám. Celostná medicína nazerá na problém z každého uhlu a snaží sa nájsť jeho pôvod.

Celostná medicína podporuje používanie širšieho spektra liečebných postupov a nabáda k otvorenosti aj voči alternatívnym metódam. No určite nezavrhuje konvenčnú medicínu a uznáva dôležitosť vedeckého výskumu. Každý pracovník v zdravotníctve by vyťažil zo štúdia tohto typu medicíny. No v dnešnej dobe liekov si integrácia holistickej medicíny vyžaduje snahu a tímovú prácu celého zdravotníctva. 

Pozorovanie všetkých aspektov vplývajúcich na ľudské zdravie je dôležitým postupom pri prevencii a liečbe. Pre lekárov sa môže stať kľúčom k niektorým diagnózam. Pacientom môžu poskytnúť cennú a nevyhnutnú pomoc a usmernenie. No uplatnenie tohto postupu je obmedzené krátkym časom, ktorý strávi pacient s lekárom v ambulancii.

Ak vás zaujala celostná medicína a chceli by ste získať viac informácií, navštívte webovú stránku celostna-medicina.sk.


Zdroj: patient.info, pixabay.com

You Might Also Like