Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci aj z pohodlia domov

vyberanie pracovného oblečenia

Uplynulé roky nám viac ako inokedy odhalili, aké dôležité je naše zdravie a s nimi spojené udalosti mnohým z nás pripomenuli, na čom v našom živote skutočne záleží. Naše zdravie je základným pilierom kvalitného života a my sme tí, ktorí sú zaň plne zodpovední. V praxi existujú mnohé činnosti aj povolania, pri ktorých si naše zdravie a život musíme chrániť aj pomocou zákonom ustanovených povinností. Medzi nimi nájdeme aj povinnosť používať špecializované pracovné odevy, rôzne špeciálne pracovné pomôcky či zdravotný dohľad formou pracovnej zdravotnej služby. Aj vo voľnom čase však neraz vykonávame aktivity, pri ktorých môžeme tieto materiálne veci a poskytnuté know-how využiť. 

Pracovný respirátor s filtrom chráni naše dýchacie cesty

Náš dych je základom pre náš život aj náš duševný ďalší rozvoj. Ochrana dýchacích ciest pri styku s nebezpečnými časticami, výparmi či vírusmi je preto dôležitým prvkom pri práci na mnohých pracoviskách. Takúto ochranu zabezpečuje aj pracovný respirátor s filtrom. S ohľadom na skutočnosť, že na pracovisku bežne trávime viac ako tretinu nášho dňa, sú tieto ochranné pomôcky vyrábané tak, aby zaistili nielen ochranu zdravia, ale aj pohodlie počas ich nosenia. Pracovný respirátor je polomaska vyhotovená z filtračného materiálu, ktorého úroveň a kvalita určuje, v ktorej filtračnej triede sa nachádza. Kvalitné respirátory, pracovné masky a ochranné filtre ponúka vo svojom portfóliu aj internetový obchod Odevypracovne.sk. 

pracovné oblečenie

Nákup pracovných odevov z pohodlia domova

Nespornými benefitmi online priestoru je flexibilita pri nakupovaní, úspora času a neraz aj utratených finančných prostriedkov. Hľadáte pracovné oblečenie eshop? Jedným z takýchto obchodov je aj Workie.sk. Tento eshop ponúka záujemcom pracovné nohavice, jednorazové pracovné odevy, pracovné vesty, mikiny, doplnky, plášte, špeciálne kombinéze či montérky vrátane pracovného oblečenia pre špecializované profesie. Pracovné odevy (pracovní oděvy) sú pritom v súčasnosti už tak navrhované, že ich neraz vôbec nerozpoznáme od bežného oblečenia. Okrem skvelého dizajnu však tieto kúsky ponúkajú aj špeciálne ochranné prvky, ktoré chránia ľudské zdravie a život pri rôznych pracovných a iných činnostiach. 

TIP: Širokú ponuku pracovných odevov (pracovní oděvy) možno nájsť aj v eshope Monterkovo.cz.

Pracovná zdravotní služba

Zákon ukladá podnikateľom, ktorí sú zároveň zamestnávateľmi, mnohé povinnosti v súvislosti s ochranou zdravia pri práci a jednou z takýchto oblasti je aj pracovná zdravotná služba. Pracovná zdravotná služba vykonáva dohľad pre zamestnancov a poskytuje odborné a poradenské činnosti zamestnávateľom pri plnení ich povinností v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. Základný právny rámec pre tento segment poskytuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v aktuálnom znení. Vo svojich ustanoveniach pritom obsahuje široké spektrum povinností pre podnikateľov, v ktorých nie je vždy jednoduché sa orientovať.

TIP:Spoločnosť MG Business Services ponúka komplexnú ponuku služieb v oblasti zdravotného dohľadu formou Pracovnej zdravotnej služby v kategórii rizika 1 a 2.


zdroj: elements.envato.com

You Might Also Like